Selecteer een pagina

Privacy verklaring 

Dit is de privacyverklaring van Gewoon Typejuf, ondergebracht bij Pairwork, een onderneming van Karin Snijder – Droge. Gevestigd aan de Slinger 39, 3995 DE te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83563288.

 

1. Gegevens die gebruikt worden
Hieronder is terug te vinden welke gegevens Gewoon Typejuf verwerkt, met welk doel dit wordt gedaan en hoe lang deze gegevens worden bewaard.
• Voor- en achternaam (Contactformulier, Overeenkomst, Administratie, Klachten)
• Adresgegevens (Overeenkomst, Administratie)
• Telefoonnummer (Contactformulier, Overeenkomst)
• E-mailadres (Contactformulier, Overeenkomst, Administratie, Klachten)
• Financiële gegevens (Overeenkomst, Administratie)
• Geboortedatum indien van toepassing mbt leeftijdscontrole bij activiteiten (Overeenkomst)
• Voor zakelijke contacten: KvK registratie en BTW-nummer (Overeenkomst, Administratie)

De gegevens die binnenkomen via het contactformulier worden verwerkt met als wettelijke grondslag een gerechtvaardigd belang. Deze gegevens worden 6 maanden na het invullen van het contactformulier verwijderd.

De gegevens die verzameld worden bij het sluiten van de overeenkomst worden verwerkt met als wettelijke grondslag de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaard.

De afgenomen diensten worden gefactureerd en daarvoor worden gegevens verzameld met als wettelijke grondslag een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaard.

Wanneer er een klacht is gemeld, dan worden de daarvoor benodigde gegevens verzameld met als wettelijke grondslag een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden 6 maanden na het afhandelen van de klacht verwijderd.

Voor het optimaliseren van de website en de dienstverlening, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics voor het tracken van jouw gebruik van de website en daarmee samenhangende gegevens worden gebruikt om de dienstverlening verder te verbeteren. Dit valt onder de wettelijke grondslag van gerechtvaardigd belang. Hiermee zijn we gebonden aan de bewaartermijnen van Google.

Gewoon Typejuf gebruikt functionele cookies zodat de website werkt zoals deze bedoeld is. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt om anonieme statistieken bij te houden over het gebruik van de website. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor een onbelemmerde werking van de website. Als er toestemming nodig is om cookies te plaatsen, dan wordt dit gevraagd tijdens het bezoek aan de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

2. Verwerking bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Cursisten van de typelessen die jonger zijn dan 16 jaar worden door een ouder / verzorger opgegeven. Zij verstrekken een aantal persoonsgegevens van hun minderjarige kinderen (voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bijzonderheden die de effectiviteit van de te volgen cursus kunnen beïnvloeden).
Cursisten van de typelessen die ouder zijn dan 16 jaar geven zichzelf op. Zij verstrekken aan mij een aantal persoonsgegevens van henzelf.
Wanneer er vermoeden bestaat dat Gewoon Typejuf onbedoeld meer persoonsgegevens heeft verzameld, neem dan contact via contact@gewoontypejuf.nl en de betreffende gegevens zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

3. Wijze waarop gegevens worden verzameld
De hiervoor genoemde gegevens ontvangt Gewoon Typejuf van jou doordat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

4. Delen van gegevens
Jouw gegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voortkomt uit een wettelijke verplichting. Voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen jouw gegevens worden doorgegeven aan verwerkers, andere partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst of aan externe adviseurs. Jouw gegevens worden niet doorverkocht aan derden. Je gegevens worden gedeeld met de volgende organisaties:
• MijnWebWinkel voor het afhandelen van aanmeldingen en facturen
• KNAB voor het afhandelen van betalingen
• Mollie voor het afhandelen van betalingen
• Google Analaytics, Facebook pixel en Pinterest pixel voor analytics en retargeting
• Belastingdienst vanwege een wettelijke verplichting

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek indienen om in te zien welke gegevens Gewoon Typejuf van jou heeft verzameld. Wanneer gegevens wijzigen en je wilt deze aan laten passen, kan je een verzoek doen tot wijziging van de door Gewoon Typejuf vastgelegde gegevens. Ook kan je een verzoek doen om de gegevens te verwijderen die Gewoon Typejuf van jou heeft verzameld en opgeslagen. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen waar Gewoon Typejuf aan moet voldoen. Wanneer je één van deze verzoeken hebt, dan kan je deze sturen aan contact@gewoontypejuf.nl Ik vraag je een kopie mee te sturen van je identiteitsbewijs. Zorg ervoor dat hierin je persoonsgegevens niet herkenbaar zijn ter bescherming van je privacy. Binnen 30 dagen zal ik op je verzoek reageren.

6. Foto’s
Tijdens de lessen maak ik soms foto’s om ouders te kunnen laten meegenieten met de activiteiten. Omdat deze momenten zo enorm mooi zijn, wil ik deze graag met jullie delen. Tijdens de aanmeldprocedure via MijnWebwinkel vraagt Gewoon Typejuf om toestemming hiervoor. Je kunt dus zelf aangeven of je hiermee akkoord gaat.
De foto’s deel ik graag via mijn website en via mijn zakelijke Instagram en Facebook pagina.
Hierbij heb je het recht om deze te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor hanteer ik de volgende werkwijze: ben je in eerste instantie akkoord gegaan met het maken van foto’s en wil je later toch graag dat ik ze verwijder, stuur dan een bericht met link naar de desbetreffende foto naar contact@gewoontypejuf.nl Gewoon Typejuf zal dan zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren en uiterlijk binnen 30 dagen.

7. Beveiliging
Gewoon Typejuf neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer het vermoeden bestaat dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik van door mij vastgelegde gegevens, neem dan contact op via contact@gewoontypejuf.nl

8. Wijziging privacyverklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Gewoon Typejuf.

Januari 2023